Πνευματικά δικαιώματα © Cerámica kymbe . Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Sol Coffee Cups

Set of 6 cups

Dimensions: 52mm x 52mm

C E R A M I C A   K Y M B E

Sol Small Cups
Set of six Cups
Dimensions: 45mm x 45mm

Sol Shots
Set of six shot cups
Dimensions: 30mm x 35 mm

Sol