C E R A M I C A   K Y M B E

Πνευματικά δικαιώματα © Cerámica kymbe . Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Carenada 1

Dimensions (width x height):
 4.5mm-6mm x 4.5mm


Carenadas

Carenada 3

Dimensions (width x height).

6.5mm-7mmx4.5mm


Carenada 2

Dimensions (width x height):
 5mm-6.5mm x 5mm

(Carinated utilitarian cups)