Πνευματικά δικαιώματα © Cerámica kymbe . Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Ceramica kymbe is Natalia Koutra and David Cifuentes.

Our studio is based at Milos,Cyclades.We create functional and decorative pieces of clay based on minimal shapes and Neolithic forms. We work with traditional and  contemporary hand building techniques, throwing and slip casting.C E R A M I C A   K Y M B E